शैक्षणिक बातम्या

{getBlock} $results={5} $label={शैक्षणिक बातम्या} $type={block1}

प्रश्न आणि उत्तरे

{getBlock} $results={2} $label={प्रश्न आणि उत्तरे} $type={grid2}

ऑनलाईन शिक्षण

{getBlock} $results={4} $label={ऑनलाईन शिक्षण} $type={block2}

SCERT स्वाध्याय

{getBlock} $results={4} $label={SCERT स्वाध्याय} $type={col-left}

मराठी निबंध

{getBlock} $results={4} $label={मराठी निबंध} $type={col-right}

Search This Blog

Read more

View all

राज्यातील शाळा 24 जानेवारी पासून सुरू होणार 1ली ते 12 वीचे वर्ग भरणार | School News Today 2022

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये ओमायक्रोन च्या धर्तीवर राज्यातील शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या मात्र …

Load More That is All

सण-उत्सव

{getBlock} $results={4} $label={सण-उत्सव} $type={videos}

Technosavy

{getBlock} $results={3} $label={Technosavy} $type={grid1}