Scholarship Examination 2023 : राज्यातील पाचवी, आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसंदर्भात महत्वाचा निर्णय!

Scholarship Examination 2023 : राज्यातील इयत्ता 5 वी (PUP) व ८ वी (PSS) शिष्यवृत्ती परीक्षा 2024 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसंदर्भात एक महत्वाचे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने काढले असून, परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी व मार्गदर्शिका संच उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना म्हणून मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, त्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी परीक्षेला असू शकणार आहे.

$ads={1}

Scholarship Examination 2023

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्याना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती रकमेत भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उच्च प्राथमिक शाळा (Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) व माध्यमिक शाळा (Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)  इयत्ता 5 वी आणि 8 वी  शिष्यवृत्ती परीक्षा मध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना Educational Scholarship देण्यात येते. या शिष्यवृत्ती मध्ये तब्बल 13 वर्षानंतर भरीव वाढ करण्यात आली आहे, तसा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 3 जुलै 2023 रोजी जारी केला आहे.

त्यानुसार इ. 5 वीच्या सर्व संचांकरीता रु.500/- प्रतिमाह प्रमाणे (रु.5000/- प्रतिवर्ष) व इ. 8 वीच्या सर्व संचांकरीता रु.750/- प्रतिमाह प्रमाणे (रु.7500/- प्रतिवर्ष) इतकी भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे.

बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसण्याची इच्छा असून देखील परीक्षा फी अभावी विद्यार्थी वंचित राहतात यासाठी आता परीक्षेला बसणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड / मनपा निधीतून अदा केल्यास जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सदर परीक्षेला बसण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्ता विकासाकरीता जिल्हा परिषद सेस फंड, मनपा/ इतर निधीतून परीक्षा परिषद निर्मित मार्गदर्शिका संच उपलब्ध करून देण्याबाबत एक महत्वाचे परिपत्रक शासनाने काढले आहे.

हे ही वाचा - राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी - लेटेस्ट जुनी पेन्शन योजना बातमी - कंत्राटी कर्मचारी ताज्या बातम्या

शिष्यवृत्ती परीक्षा सन 2024 साठी परीक्षा परिषदेच्या https://www.mscepuppss.in/ या संकेतस्थळावर दि. 01/07/2023 रोजी पासून शाळांना ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. मात्र काही तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे सदर सुविधा दि. 1 जुलै 2023 ऐवजी दि. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी पासून सुरु करण्यात येणार आहे. इ. 5 वी व इ. 8 वी मध्ये शिकणाऱ्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (Scholarship) परीक्षेला प्रविष्ठ होण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post