Showing posts from May, 2022

आनंदाची बातमी ! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या बाबत राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदली अधिनियमानुसार बदलीची कार्यवाही करण्याबाबत सामान्य प्रशास…

Load More That is All