संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना | Sanjay Gandhi Niradhar Pension Yojana

Sanjay Gandhi Niradhar Pension Yojana{tocify} $title={Table of Contents}

संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना | Sanjay Gandhi Niradhar Pension Yojana

प्रस्तावना

राज्य शासन तसेच केंद्र शासनामार्फत समाजातील विशेषतः वंचित घटकातील व्यक्तींसाठी शासकीय योजना राबविल्या जातात. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत शिक्षण आणि प्रशिक्षण, आर्थिक उन्नतीसाठी, रोजगार, विशेष सहाय्य, अपंग कल्याण, सामाजिक एकात्मता, सामाजिक उपाय, पुरस्कार आदि विषयांशी संबंधित शासकीय योजना राबविण्यात येतात.  त्यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, आम आदमी विमा योजना अशा विविध योजना राज्य तसेच केंद्र शासनामार्फत वंचित घटकातील व्यक्तींसाठी त्यांचा समाजातील मान उंचावण्यासाठी त्यांना एक आर्थिक सपोर्ट देऊन स्वतःच्या उन्नतीसाठी योजना राबविण्यात येते. आज आपण संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना (अपंग पेन्शन योजना) या राज्य पुरस्कृत योजनेची माहिती पाहणार आहोत. योजनेचे लाभार्थी, पेन्शन लाभ स्वरूप, पात्रतेच्या अटी व शर्थी, अर्ज कोणाकडे करायचा? संपर्क कोणाकडे करायचा? याविषयीची संजय गांधी निराधार योजनेची संपूर्ण माहितीसाठी संपूर्ण लेख वाचा.

संजय गांधी निराधार योजना महाराष्ट्र माहिती | Sanjay Gandhi Niradhar Pension Yojana
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post